GRUPS I HORARIS DEL 3X3

GRUPS I HORARIS DEL 3X3

Horaris del 3x3 de dissabte!

 

Abans de començar cada partit, els equips participants poden passar pel punt de control a recollir una ampolla gran d'aigua.

 

     

Altres categories