INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA TEMPORADA DE BÀSQUET 2017-2018

21 set. 2017

Aquest document té com a objectiu exposar de forma esquemàtica, els punts tractats a la trobada informativa d’inici de temporada:

 1. La secció de bàsquet esta formada per catorze equips amb grups en totes les categories de formació: Escola de bàsquet (els més petits) fins a Sots-21.
 2. Es treballa al voltant de tres objectius principals. Primer, facilitar l’evólució motriu de cada esportista d’acord amb la seva capacitat d’aprenantatge. Segon, contribuir a la formació de la persona mitjançant l’educació de les actituds, els valors i els hàbits que es deriven d’una pràctica esportiva col·lectiva, de competició i respectuosa amb l’entorn: companys, rivals, entrenadors, estament arbitral i material. Per últim, oferir un ambient de cohesió i motivació.
 3. Dinàmica de sessions d’entrenament: cada equip, segons la categoria, té marcat uns objectius esportius que venen determinats per la direcció tècnica a través d’una planificació vertical. Al mateix temps es treballen els valors i hàbits higiènics
 4. Es va enviar per e-mail a totes les famílies la instal·lació i horari d’entrenament de cada equip (és important lliurar a les nostres oficines l’autorització signada per aquells/es jugadors/es que s’han de recollir a les escoles).
 5. En cas de pluja, hi haurà activitat adaptada per a tots els grups de primera franja horària (17:30h). Per la resta no hi haurà entrenament.
 6. Tota aquella informació rellevant (calendaris, notificacions, etc.) es comunicarà a través d’e-mail.
 7. Molt important per l’evolució del jugador/a i del grup, assistir a tots els entrenaments i partits. En cas d’abscència per força major, avisar a l’entrenador/a o coordinador amb la màxima antel·lació possible.
 8. Entenem la competició com una part important de la formació i per això, tots els grups competeixen a excepció de l’Escola de bàsquet que participa en un parell de trobades durant la temporada.
 9. La competició s’inicia el 20/21 d’octubre. Els partits com a local es disputen en horari de dissabte matí a CEM Les Corts. Com a visitants, pot ser en divendres tarda o dissabte matí amb desplaçaments dins de la ciutat de Barcelona (excepcionalment pot haver algun pels voltants de la ciutat). En quan es publiquin els calendaris, es farà arribar per e-mail a cada família.
 10. Indumentària:
  1. Entrenaments:
   1. Escola bàsquet a Pre-Mini: samarreta blanca club + pantaló esportiu + calçat esportiu
   2. Resta categories: samarreta tirants reversible club + pantaló esportiu + calçat esportiu
  2. Competició: xandall club a l’arribar a la instal·lació. Samarreta blanca a sobre de l’equipació de joc durant l’escalfament i moments a la banqueta
 11. Tots els esportistes del club tenen dret a l’assistència sanitària a través d’una mútua esportiva, quan aquests es facin mal durant un entrenament o competició. En aquest cas, s’ha de comunicar a l’entrenador o coordinador i us explicarà el procés a seguir. El club no es farà responsable dels càrrecs derivats. 

Notícies relacionades