Subvencions per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar

16 set. 2019

L’Ajuntament de Barcelona atorga subvencions a infants i adolescents per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar. L’Associació Esportiva Les Corts UBAE com a entitat de barri i municipal part del programa.

 

Qui pot sol·licitar la subvenció?

 

El pare, mare, tutor/a d’un infant o adolescent d’una edat compresa entre els 6 (nascut any 2012) i els 17 anys que resideixi amb la seva unitat familiar a la ciutat de Barcelona, i amb una renda per membre de la unitat familiar igual o inferior a 9000€/any.

 

En cas que el tutor/a no sigui el progenitor haurà de presentar juntament amb la sol·licitud la certificació de l’organisme que li ha atorgat la guarda.

 

 

Termini per presentar les sol·licituds:

 

Del 19 de setembre a l’11 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos).

 

 

Com haig de sol·licitar la subvenció?

 

Busqueu una entitat homologada per l’Institut Barcelona Esports on voleu que el jove realitzi l’activitat esportiva fora d’horari escolar. En aquest cas l’Associació Esportiva Les Corts UBAE. Podeu consultar totes les entitats i la seva oferta esportiva al següent enllaç:

 

http://www.bcn.cat/lesportensfamesgrans/ca/oferta-activitats.html

 

Adreceu-vos a les oficines del club per tramitar la preinscripció i demaneu el formulari de sol·licitud de subvenció.

 

Ompliu el formulari amb l’ajuda de l’entitat que us facilitarà el número de referència de l’activitat i segellarà la sol·licitud.

 

Presenteu la sol·licitud a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadana (OAC), demanant la vostra cita prèvia a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la documentació requerida. També ho podeu fer per internet, pel portal de tràmits de l’Ajuntament https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca 

 

L’OAC del districte de Les Corts es troba a la Plaça Comas, 18.

 

 

Com sabré si m’han atorgat la subvenció?

 

Sempre que es facilitin les dades de contacte de manera correcte es notificarà el resultat d’atorgament o denegació de la subvenció a través un missatge SMS al telèfon mòbil o bé d’un correu electrònic. Si no faciliteu les dades haureu de consultar la resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

 

 

Què haig de fer quan rebi l’atorgament de la subvenció?

 

Us heu d’adreçar novament a l’entitat per confirmar la inscripció. Al final del curs serà imprescindible que signeu un document oficial que is lliurarà l’entitat conforme heu participat a l’activitat i heu abonat la diferència no coberta per la subvenció.

Notícies relacionades